Persones

Donacions i Successions

Incapacitacions

Família

Matrimonial

Assessorem en totes les àrees del Dret Mercantil. A més tenim experiència en operacions de compravenda d'empreses. Oferim als nostres clients una gestió integral dels projectes de fusions i adquisicions, comptem amb experiència en el disseny i seguiment, de principi a fi, d'aquest tipus d'operacions.

En matèria de contractació mercantil, prestem assessorament en tota classe de contractes, així com en les condicions generals de contractació.

Prestem assessorament jurídic en l'estructuració de les relacions de la família amb l'empresa i dins de la pròpia família sense descurar l'assessorament sobre el propi negoci. Treballem per solucionar les diferents situacions en les quals es troben les famílies empresàries, independentment del sector en el qual desenvolupen la seva activitat, l'estadi generacional en què es troben o el tipus d'empresa familiar.

Empreses

Mercantil y M&A

Empresa Familiar

Estem especialitzats en Finançament i en Reestructuracions Bancàries, acompanyem als nostres clients en tot el procés, des dels estudis de viabilitat, el disseny de les millors alternatives i propostes i la negociació amb les entitats financeres, fins a la seva signatura.

En banca i serveis financers prestem assessorament en tota classe d'activitats financeres amb un enfocament global que va des de l'anàlisi jurídica de les novetats en els instruments de finançament, fins a l'assessorament sobre estructures financeres.

Bancari y Financer

Contacte

Inici

Socis

El Despatx

Bofarull_%26_Bofarull_Advocats.html
Persones___B+B_Advocats.html
Bofarull_%26_Bofarull_Advocats.html
El_Despatx___B+B_Advocats.html
Socis___B+B_Advocats.html
Contacte___B+B_Advocats.html