Empreses

Mercantil

M&A

Bancari y Financer

Empresa Familiar

Oferim assistència jurídica en tots els supòsits de donacions. Ajudem a planificar i dur a terme donacions, tant intervivos com aquelles que produeixin els seus efectes per mort del donant, amb la finalitat d'evitar problemes futurs.

Assessorem als nostres clients en les successions de qualsevol tipus i manera i en qualsevol moment del procés de successió. També quan sorgeixen problemes entre els hereus en distribuir i valorar els béns i drets que componen l'herència amb l'objectiu d'evitar una disputa judicial mitjançant un assessorament professional i exhaustiu dels drets i obligacions dels hereus.

Es tracta de processos en els quals la finalitat és protegir a les persones que per causes alienes veuen minvada la seva capacitat d'obrar i precisen d'una especial protecció. Defensem els interessos dels nostres clients per així obtenir la millor protecció dels seus drets, patrimonials i personals.

Donem assistència jurídica en els processos de Separació, Divorci i Nul·litat Civil amb un objectiu conciliador. Assessorem per solucionar, per mitjà del mutu acord, els conflictes en relació a la guarda i custòdia dels fills, l'atribució del domicili conjugal, pensions d'aliments, règim de visites i pensió compensatòria. En aquells casos en els quals no és possible aconseguir l'acord necessari defensem els interessos i drets del nostre client per la via contenciosa.

Persones

Donacions i Successions

Incapacitacions

Família i Matrimonial

La Tutela, Curatela i el Defensor Judicial són les institucions de guarda i protecció legal per protegir els drets dels menors d'edat que no estiguin subjectes a la pàtria potestat i dels incapacitats. El nostre treball consisteix, per mitjà de l'estudi de les circumstàncies personals del menor o incapacitat, a procurar el nomenament de la persona idònia.

Institucions de guarda

Contacte

Inici

Socis

El Despatx

Bofarull_%26_Bofarull_Advocats.html
Empreses___B+B_Advocats.html
Bofarull_%26_Bofarull_Advocats.html
El_Despatx___B+B_Advocats.html
Socis___B+B_Advocats.html
Contacte___B+B_Advocats.html